Singel, selvstendig næringsdrivende eller småbarnsmor?

Nettavisen Forbruker gir deg stor oversikt over hva slags livsforsikring du bør ha for ulike livssituasjoner.

Gjennom livets forskjellige faser vil man ha ulikt behov for livsforsikring. Kriteriene for hva slags livsforsikring du bør tegne avhenger av hvilken familiesituasjon du er i.

I denne saken gir Tjenestetorget, en gratistjeneste som sammenligner priser og betingelser fra en rekke leverandører, deg tips om hva du bør tenke på dersom du vurderer å skaffe anskaffe livsforsikring.

Men hva er egentlig poenget med livsforsikring?

– En livsforsikring er en fellesbetegnelse på privat kapital- eller renteforsikringer. Dette skal erstatte økonomisk tap ved uførhet, som følge av alderdom eller død. En uføreforsikring skal ikke være statisk gjennom hele livet, men justeres etter hvilken inntekt du har, familiesituasjon og gjeld. Unge i etableringsfasen med høy gjeld og små barn kan ha et langt større behov for en god uføreforsikring, sammenlignet med en etablert familie på drøyt femti, sier Hallgeir Kvadsheim,  ekspert på privatøkonomi og økonomisk rådgiver i Tjenestetorget.

Prisene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Fyll ut skjemaet i denne lenken for å få tilbud fra flere selskaper på livsforsikring (gratis og uforpliktende).

untitled-2

Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Luksusfellen, er økonomisk rådgiver i Tjenestetorget.

Hallgeirs beste råd er alltid å sjekke priser og vilkår hos flere forsikringsselskaper! Videre kommer han med følgende anbefalinger:

Livsforsikring for single

Dropp dødsfallforsikringen. Hvis du dør, vil jo ingen andre måtte betjene boliglånet. Boligen tilfaller dine arvinger, som kan selge den og løse ut lånet. Men du bør vurdere en uføreforsikring, slik at du kan beholde boligen din som ufør. Du behøver imidlertid ikke like høy uførepensjon som en person med forsørgeransvar.

Livsforsikring for småbarnsfamilien

Velg en kombinasjon av uførerente og –kapital. Det er gjerne småbarnsforeldre som har den høyeste gjeldsgraden. Hvis mor eller far i familien blir ufør, risikerer man å måtte selge boligen. Velg gjerne en uførekapital som er såpass høy at 25-50 prosent av boliggjelden kan betales ut. I tillegg bør man også ha en løpende uførerente, siden man har såpass lang tidshorisont som ufør.

Livsforsikring for selvstendig næringsdrivende

Du kan skaffe deg bedre sykepenge-dekning gjennom en egen ”NAV-forsikring”. I tillegg bør du kjøpe en god uføredekning, siden du neppe er dekket gjennom jobb. Det er også verdt å sjekke kritisk sykdom-forsikring og eventuelt behandlingsforsikring (helseforsikring), hvis du for eksempel jobber mye med kroppen og en fysisk skade gjør deg ute av stand til å få inntekt.

Pris på livsforsikring? Fyll ut skjemaet i denne lenken for å få tilbud fra flere selskaper på livsforsikring.

livsforsikring2

Hvilken livsforsikring trenger du i ulike livssituasjoner?

Livsforsikring for de etablerte

Du har kanskje allerede betalt ned en god del på boliglånet, og uførepensjon fra stat og jobb er bedre som følge av flere år med høyere inntekt. Da kan du sannsynligvis sløyfe uførekapital, og heller gå for uførerente. Uførekapital opphører ofte fra du bikker 55–60 år, mens en uførerente normalt varer helt til du blir 67 år.

Livsforsikring for de over 55

Har barna flyttet ut av redet, kan du ofte droppe uføreforsikring. Mange i aldersgruppen 55 + har nedbetalt mye av gjelden og sitter med store verdier i bolig og fond. I tillegg har de kanskje en gammeldags tjenestepensjon med en god uføredekning.

Pris på livsforsikring?

Prisene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Fyll ut skjemaet under for å få tilbud fra flere selskaper på livsforsikring. På den måten kan du sammenligne og velge det beste tilbudet! Det er helt gratis og uforpliktende.

Fyll ut skjemaet i denne lenken for å få tilbud fra flere selskaper på livsforsikring (gratis og uforpliktende).

Kommentarer er stengt.